TEXTILE LAB | STUDIO WAAG

Textilelab Amsterdam | STUDIO  WAAG

In het Textilelab Amsterdam zoekt Studio Waag  naar nieuwe oplossingen voor de problemen in ons huidige modesysteem. Dat doen zij door met relevante stakeholders samen te werken in designlabs, maaklabs en communitylabs. Het doel is om onze huidige manieren van produceren te bevragen en de grnezen van het huidige textiel- en modesysteem te doorbreken. Dit doen ze door te experimenteren met ambacht, technologie, digitale fabricage en biologie. Zo onderzoeken zij bijvoorbeeld hoe in de toekomst internettechnologie de keten kan verbeteren; hoe we bestaande ambachtskwaliteiten kunnen behouden en (opnieuw) van waarde kunnen maken; en hoe we een DIY cultuur in de branche kunnen inbrengen. 

De missie van Studio Waag is 'Making technology & society more open, fair and inclusive.' Dit doen zij door linken te leggen tussen verschillende disciplines met een focus op wetenschap, technologie en kunst. Ook zijn ze de verbinder tussen bijvoorbeeld jonge 'grassroots' bedrijven of innoverende ontwerpers en grotere partijen door heel Europa. Ze zijn een platform en werkplaats voor actieve burgers en makers die door middel van technologie willen helpen om sociale verandering op gang te brengen. Dit doen ze aan de hand van 4 groepen:

  • Make - met een DIY mindset, vragen stellen over sociale en ecologische rondom hardware, productieprocessen en materialen.
  • Code - werkt aan bewustzijn creeëren over de consequenties van nieuwe technologiën en concrete alternatieven ontwikkelen om burgers veerkrachtiger en behendiger te maken.
  • Learn - focust op eigentijds onderwijs en erfgoed en verkent manieren om mensen te helpen op een waardevolle manier te participeren in de samenleving.
  • Care - onderzoek doen naar en het ontwikkelen van vernieuwende concepten voor de zorgsector door co-creation tussen gebruikers, makers, kunstenaars en ontwikkelaars.
40130700944_3256a30bd1_b.jpg
39945049305_c9e8753674_b.jpg

Naast het Textiellab heeft Studio Waag ook een 'Fab Lab' en een 'Open Wetlab'. In het Fab Lab - afkorting van Fabrication Laboratorium - vind je allerlei machines en andere tools om producten te produceren, zoals een lasercutter en 3Dprinters. Het doel is om te leren en te innoveren door kennis te delen over en te experimenteren met de machines. Het Open Wetlab is een open source werkplek voor biotechnologie. Hier worden de enorm brede mogelijkheden verkend van bacteriën in de gebieden van bio kunst, bio design en kunst wetenschap samenwerkingen. Lees hier meer over het Open Wetlab.

Door deze labs te combineren met het Textile Lab, zijn er vele interdisciplinaire mogelijkheden. Zo onderzoeken ze hoe je kunt verven met bacteriën of natuurlijke pigmenten, hoe je bioplastics kunt maken van visresten, hoe we 3Dprinters kunnen inzetten voor het produceren van kleding en hebben ze een Fabricacademy waarbij ze dit alles combineren in een half jaar programma.

Textilelab Amsterdam is onderdeel van het Textile and Clothing Business Labs, een Europees netwerk van Textilelabs die open source hun kennis en bevindingen delen. De verschillende labs van Waag zijn op bepaalde openingstijden open voor mensen die willen experimenteren. Heb je een idee, maar niet de apperatuur om het verder te ontwikkelen? Dan is dit de perfecte plek om ermee aan de slag te gaan.

All pictures by Studio Waag

All pictures by Studio Waag

opensource.png

Alles wat Studio Waag onderzoekt, maken ze publiekelijk openbaar in hun Public Resourch overzicht. Hierdoor maken ze een versnelling mogelijk door het delen van kennis. Daar bovenop zijn ze onderdeel van Europese labs die met dezelfde soort onderwerpen en technieken bezig zijn, waardoor ze gezamenlijk vooruit kunnen streven. 

hand-maken.png

Door ruimte te bieden voor niet alleen huidig toepasbare en praktische onderzoeken, maar ook te zoeken naar toepassingen die verder in de toekomst pas mogelijkheid bieden, zijn ze een broedplaats voor innovatieve ideeën die onze gezamenlijke toekomst zouden kunnen veranderen.


Studio Waag kijkt niet alleen naar nieuwe technieken, maar ook naar hoe oude technieken (weven, spinnen, breien, met natuurlijke pigmenten verven, etc) huidige problemen kunnen oplossen en nieuwe toepassingen kunnen krijgen door ze 'te hacken. Hiermee herwaarderen ze oude ambachten en zorgen ze ervoor dat de kennis hiervan wordt overgebracht op een nieuwe generatie.
 

waag.org 
tcbl.eu