Hennep | Envirotextile

Hennep  |  Envirotextile

HENNEP | ENVIROTEXTILE

Hennep is een interessant alternatief op katoen. Het groeit sneller, is sterker, goed te recyclen en heeft veel positieve effecten op het milieu. Het weert parasieten en onkruid, neemt vier keer zoveel CO2 op als een gemiddelde boom en heeft geen pesticiden nodig. Een supergewas dus! EnviroTextiles is een wholesaler van duurzamere stoffen, met als hoofdstof hennep. Zorg dat je goed natrekt waar je de producten vandaan laat komen om ook het transport zo laag mogelijk te houden.