Catalytic Clothing | Helen Storey & Tony Ryan

Catalytic Clothing | Helen Storey & Tony Ryan

Helen Storey, kunstenaar, en Tony Ryan, chemicus, gingen samen op zoek naar een manier om de lucht om ons heen te verbeteren. De technische ontwikkelingen om CO2 uit de lucht te filteren zijn al langer beschikbaar, maar Helen en Tony gingen op zoek naar hoe ze deze techniek kunnen implementeren in textiel en kleding. Zo kan dit dienen als een katalystisch oppervlak waar op nanoniveau CO2 wordt opgenomen. Het mooie aan katalysatoren is dat het een oneindige reactie is en het werkt gewoon terwijl je beweegt. Deze katalysator wordt aan de kleding toegevoegd door deze te wassen. Hoe meer mensen hun kleding hiermee zouden wassen, hoe schoner de lucht om ons heen zal worden.  

www.catalytic-clothing.org